Minä ja taide -yleisöluennot järjestetään Seinäjoella pääkirjastossa (Alvar Aallonkatu 14) ja Vaasan pääkirjastossa (Kirjastonkatu 13).

Tervetuloa! Luennoille vapaa pääsy.

Keskustelu jatkuu sosiaalisessa mediassa! #minäjataide
 

Vaasa maanantai 2.5. klo 17.30, pääkirjasto Draama-Sali, ruotsinkielinen luento
Seinäjoki tiistai 3.5. klo 17.30, pääkirjasto Jaaksi-Sali

Kapellimestari Anna-Maria Helsing: Nainen taiteilijana - yksilö vai sukupuolensa edustaja?
"Miksi vielä vuonna 2016 käytämme ja hyväksymme sellaisia ilmaisuja kuin naiskapellimestari, naiskirjailija tai naissäveltäjä? Kuuleeko levytyksestä, johtaako orkesteria nainen? Kertooko rakennus arkkitehtinsa sukupuolen? Jos meille on itsestään selvää, että miesten kohdalla emme tee yleistyksiä, miksi taiteessa sukupuolta vielä paikoin alleviivataan? Onko liian uhkaavaa myöntää, että naisissakin on yksilöitä ja varsin erityyppisiä taiteilijoita?"

Kvinnan inom konsten - en individ eller representant för sitt kön?
"Varför använder vi ännu 2016 sådana uttryck som kvinnlig kapellmästare, kvinnlig författare eller kvinnlig tonsättare? Hörs det på en inspelning om orkestern dirigeras av en kvinna? Kan man då man ser en byggnad avgöra arkitektens kön? Om det är en självklarhet att vi då det gäller män inte kan generalisera, varför poängterar vi inom konsten ofta könet? Känns det för otfullt att medge att kvinnor också är individer och särdeles mångfasetterade konstnärer? "

 

Aikaisemmat luennot

Seinäjoki ti 5.4. ja Vaasa ke 6.4. klo 17.30-19.00
Heikki Laitinen: Suomalaisuus uhattuna – aineettoman kulttuuriperinnön suojeleminen
"Suomi on hyväksynyt Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, mutta mitä on suomalainen aineeton kulttuuriperintö? Onko se saunomista, körttiveisuuta tai polskan pyörimistä? Onko se arjessa elävää kulttuuria vai yritetäänkö sitä pitää hengissä keinotekoisesti? Kuuluuko siihen juhannuksen vietto tai ulosveisuu, kummitustarinat tai räsymatot? Mikä on se keskeinen osa suomalaisuutta, joka jää globalisaation ja digitalisaation jalkoihin? Tango tai menuetti, pesäpallo tai metsäpoluilla kuljeskelu? "
 

Seinäjoki ti 1.3. ja Vaasa ke 2.3. klo 17.30-19.00
Otso Kantokorpi: Postmoderni tekotaide – mitä se on?
"Ei liene sellaista yhteiskunnallista ilmiötä, inhimillistä tai epäinhimillistä, jota ei olisi yritetty tarkastella taiteen keinoin. Uusien tabujen löytäminen alkaa olla jo vaikeaa. Yksi haastavimmista taidekeskustelujen aiheista onkin varsinaisen taiteen harjoittamisen perustavanlaatuinen pyhyys: onko olemassa täysin tarpeetonta taidetta?"